Capsulitis retràctil o espatlla congelada

capsulitis retráctil

La capsulitis retràctil (CR) (també coneguda com a espatlla congelada) és una afectació de causa desconeguda que cursa amb dolor i retracció dels teixits capsulars de l’articulació de l’espatlla i que cursa de manera progressiva i insidiosa, evolucionant al llarg de setmanes o mesos. Actualment se’n desconeix l’etiopatogènia.

La Capsulitis pot ser primària o secundària

-Primària: la causa que la provoca és desconeguda i pot aparèixer sense causa aparent. És més freqüent entre 40-60 anys, en pacients diabètics, patologia de tiroide o que han patit malalties vasculars.

-Secundària: pot aparèixer després d’una afectació sobre l’espatlla: cirurgia, traumatisme, fractura, tendinitis… tampoc sense causa aparent que la pugui desenvolupar. És més freqüent que aparegui en aquests casos en pacients amb alteracions del llindar del dolor o alteracions psicològiques. La causa que la provoca en aquests casos segueix sent desconeguda i controvertida, desenvolupant-se per una reacció involuntària del pacient, que, davant d’una afectació de l’espatlla (cirurgia, fractura, tendinitis…) ell/ella reacciona involuntàriament produint una retracció de la càpsula i dolor, produint de manera progressiva al llarg de les setmanes i mesos el quadre de CR. La incidència de CR post-artroscòpia pot variar entre 5-10% en funció de les sèries, sense tindre relació amb la dificultat quirúrgica ni el nombre de gestos quirúrgics realitzats.

lesiones manguito rotador

La capsulitis sol desenvolupar-se en 3 fases

1r. Una primera fase on apareix el dolor, de manera molt progressiva al llarg de les setmanes i els mesos. És un dolor de característiques inespecífiques i sense cap prova d’imatge específica que ens pugui confirmar el diagnòstic. En aquest cas les proves d’imatge serveixen per descartar altres diagnòstics, però en cas que la capsulitis sigui secundària a una tendinitis, ens pot portar a un fals diagnòstic, i en conseqüència a un tractament erroni.

capsulitis retráctil hombro

2º Posteriorment va apareixent també la retracció dels teixits i disminuint el dolor. Aquesta fase es pot desenvolupar en diversos mesos i de manera progressiva, va millorant el dolor, però va apareixent més rigidesa i disminuint la mobilitat de l’espatlla.

3r Fins que finalment la darrera fase es va resolent el quadre global, podent arribar a durar varius mesos (6-12) tot el procés.

Tratamientos

En funció de l’evolució, el dolor i la limitació de la CR hi ha diverses opcions que van des del tractament conservador inicial amb una pauta específica de fisioteràpia amb exercicis d’estiraments capsulars; fins a infiltració amb cortisona o hidrodilatació a pressió, i si finalment no es resol, cal optar pel tractament quirúrgic per realitzar artròlisi i capsulotomies mitjançant artroscòpia

ruptura tendón manguito rotadores