Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), l’informem que la present pàgina web amb adreça www.drsergisastre.com és propietat de l’empresa Surgical & Activities Solutions slp. Amb CIF B64974348 i direcció en c/ Frederic Casas 1 08970 Sant Joan Despí, d’ara endavant drsergisastre.com i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Volum 40852, Foli 189, Fulla B 377389, inscripció 1.

Condicions Generals d’ús:

Les presents condicions generals d’ús, regulen els termes i condicions d’accés i ús d’aquest lloc web, propietat de drsergisastre.com, que l’usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per a usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. El mer accés i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús. També regulen l’accés i la utilització del portal, incloent-hi els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l’accés i la utilització d’uns certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.

Modificacions:

drsergisastre.com es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d’ús del portal, ja que poden ser modificats.

Obligacions de l’Usuari:

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del portal. De manera expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes. Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat industrial i intel·lectual:

Els continguts de la pàgina web de drsergisastre.com són propietat de (Surgical & Activities Solutions slp). Per la present es reserva tot dret que no s’hagi atorgat explícitament. Es prohibeix la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja sigui en part o íntegrament, per qualsevol mitjà, sense l’autorització prèvia per escrit de drsergisastre.com, a excepció del que s’estableix en les següents condicions. drsergisastre.com li permet navegar per la seva pàgina web amb el seu ordinador i imprimir còpies d’extractes d’aquestes pàgines exclusivament per al seu ús personal i no per a la seva distribució, excepte en cas d’autorització per escrit de drsergisastre.com.

Tots els documents de la nostra pàgina web poden estar subjectes a altres condicions, indicades en aquests. Els continguts de la pàgina web de l’Empresa s’ofereixen tal com apareixen i segons la seva disponibilitat. L’Empresa no garanteix l’absència d’interrupcions o errors en la seva pàgina web.

drsergisastre.com es reserva el dret de revisar la pàgina o impedir l’accés a aquesta pàgina en qualsevol moment. drsergisastre.com i els seus símbols són marques registrades. Altres productes o noms d’empreses esmentats en aquesta pàgina són o poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Responsabilitat:

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la pàgina web, quedant drsergisastre.com lliure de qualsevol responsabilitat basada de la utilització del servei per l’usuari, assumint l’usuari quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin sol·licitats a drsergisastre.com amb motiu de reclamacions o accions legals. drsergisastre.com declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina web i no gestionada directament pel seu gestor de pàgina web.

En el cas que drsergisastre.com sigui advertida de la realització per l’usuari, a través dels serveis facilitats per drsergisastre.com de possibles activitats que poguessin ser il·legals contra drets de tercers o constitutives de delicte, drsergisastre.com podrà rescindir de manera immediata la seva relació amb l’usuari i prendre quantes mesures siguin necessàries per a evitar la continuació de tals activitats.

drsergisastre.com no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències omissions, interrupcions, avaries telefòniques, virus informàtics o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a drsergisastre.com de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de drsergisastre.com

Links, Bàners:

En cas que la web inclogui links o enllaços amb altres portals, té una finalitat merament informativa, i no suposa que l’empresa recomani i/o garanteixi aquests portals, sobre els quals no exerceix cap control , ni és responsable d’aquest.

drsergisastre.com no garanteix, de cap manera, les condicions i correcta prestació dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers, als quals es pot accedir mitjançant enllaços establerts en la pàgina web de drsergisastre.com.

drsergisastre.com no es responsabilitza del compliment per aquests tercers de la normativa vigent en el nostre ordenament jurídic i, especialment, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic.

Protecció de Menors:

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 18 anys d’edat.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar alguna informació.

També els informa que existeixen programes informàtics per a delimitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Blog:

En cas que la web tingui un apartat Blog, la seva finalitat és la difusió de publicacions i notícies en diferents serveis oferts per drsergisastre.com. El titular de la web no es responsabilitza de les opinions dels usuaris i es reserva els drets d’esborrar els comentaris que poguessin resultar ofensius o denigrants i bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d’aquests comentaris.

Llei aplicable:

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola. Les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de drsergisastre.com / professional propietari de la Web, amb renúncia expressa de qualsevol altra legislació o fur que els pogués correspondre.

Sense perjudici de l’anterior, les controvèrsies que puguin sorgir a conseqüència de les relacions de comerç que sorgeixin entre les parts podran sotmetre’s al Reglament UE 524/2013 pel qual es regula la resolució extrajudicial de conflictes de conformitat amb el contingut d’aquest. La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de ligios en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: